ΑΤΕΣΕ NETWORKING

Εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης, ενεργού και παθητικού εξοπλισμού σε σχολικό συγκρότημα κατασκευής με ΣΔΙΤ της εταιρίας ΑΤΕΣΕ. Απομακρυσμένος έλεγχος λειτουργικότητας του εξοπλισμού από BMS μέσω VPN