ΑΤΕΣΕ NETWORKING

Εγκατάσταση κεντρικού συστήματος ανακοινώσεων Bosch Plena με προηχογραφημένα μηνύματα EVAC σε σχολικό συγκρότημα κατασκευής με ΣΔΙΤ της εταιρίας ΑΤΕΣΕ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *