ΡΟΥΜΠΟΥΛΑΣ OPEN HAB

Αυτοματοποίηση συστημάτων αερισμού, ψύξης με fog, υγρασίας χώρου και έλεγχος παραθύρων οροφής. Ο έλεγχος γίνεται από συσκευές android και pc τοπικά στο θερμοκήπιο είτε απομακρυσμένα